DFO Norwegian Webinar – BVA Purchasing

About this event

Webinar: BVP – Prestasjonsinnkjøp Del EN for deg som er nybegynner

Torsdag 20. mai kl. 00–02

Sted: Webinar,

Påmeldingsfrist: onsdag 12. mai kl. 03.

Del 1 av 2 – BVP (prestasjonsinnkjøp)

BVP (prestasjonsinnkjøp) er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. DFØ koordinerer et pilotprosjekt for utprøving av denne metoden i Norge. Mer info: https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/best-value-procurement-bvp-prestasjonsinnkjop

Målgruppe:

Målgruppe for del en: de som ikke har kjørt BVP-prosjekter

Prosjektledere, innkjøpere, ledere og mellomledere som vurderer BVP – prestasjonsinnkjøp

Målet med webinaret:

 • Øke kjennskap til BVP som prosjektstyrings- og anskaffelsesmetodikk
 • Dele erfaringer
 • Øke BVP-kompetansen hos norske oppdragsgivere og leverandører
 • Orientere om kommende BVP-prosjekter

Forkunnskaper:

Ingen spesielle forkunnskaper.

Praktisk informasjon:

 • Arrangementet gjennomføres som et webinar hvor deltakere mottar teams-lenke på e-post etter at påmeldingsfristen går ut kl. 12.00 den 12.05.2021.
 • Det planlegges å streame arrangementet slik at opptaket blir tilgjengelig for deltakerne i etterkant.
 • Deler av arrangementet vil foregå på engelsk.
 • Arrangementet har en begrensing på 250 deltakere, slik at deltakere som allerede vurderer eller bruker BVP vil bli prioritert

Program innhold:

Del en vil rette seg mot BVP-nybegynnere og del to vil rette seg mot de med BVP-erfaring.

(forbehold om endringer)

 • Velkommen
 • Introduksjon av metoden – BVP-veiledning – hvor finner jeg hva?
 • Best Value Approach – tankene bak BVP – hva er annerledes i Norge?
 • Innkjøp av konsulenttjenester
 • BVP og regelverket
 • Best Value for leverandører – hvorfor bør vi levere tilbud i BVP- konkurranser og hvordan gjør vi det?
 • Hvordan forberede bruk av BVP – i tilbudet og utførelsen?
 • Erfaringer fra Fjerdingby skole – Hvordan velger vi prosjekt, hva vil vi oppnå med BVP, og hvilke gevinster har vi fått?
 • Presentasjon av kommende BVP-prosjekter
 • Del to starter to timer senere – Har du meldt deg på det også?

Pris:

Arrangementet er gratis

Programkomitè:

 • Torild Engh -EBA
 • Ari Soilammi-RIF
 • Bjørn Andersen -NTNU
 • Tone Gulliksen -MEF
 • Anette Søby Bakker -Arkitektbedriftene
 • Hans Olaf Delviken – DFØ
 • Cecilie Blytt -DFØ

Kontaktpersoner:

Har du praktiske spørsmål om webinaret, ta kontakt med DFØs kurssenter, e-post: kurs@dfo.no

Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Cecilie Blytt, e-post: cecilie.blytt@dfo.no)

Webinar – BVP – Prestasjonsinnkjøp Del TO for deg som er viderekommende

Torsdag 20. mai kl. 04–07

Sted: Webinar,

Påmeldingsfrist: onsdag 12. mai kl. 03.

Del 2 av 2 – BVP (prestasjonsinnkjøp)

BVP (prestasjonsinnkjøp) er en metode for prosjektstyring og innkjøp som vektlegger leverandørens kompetanse og prestasjon. DFØ koordinerer et pilotprosjekt for utprøving av denne metoden i Norge. Mer info: https://www.anskaffelser.no/hva-skal-du-kjope/bygg-anlegg-og-eiendom-bae/best-value-procurement-bvp-prestasjonsinnkjop

Målgruppe:

Målgruppe for del to: de som planlegger eller har kjørt BVP-prosjekter

Prosjektledere, innkjøpere, ledere og mellomledere som vurderer eller allerede bruker BVP – prestasjonsinnkjøp

Målet med webinaret:

 • Øke kjennskap til BVP som prosjektstyrings- og anskaffelsesmetodikk
 • Dele erfaringer
 • Øke BVP-kompetansen hos norske oppdragsgivere og leverandører
 • Orientere om kommende BVP-prosjekter

Forkunnskaper:

Del en (som går tidligere samme dag) eller deg som har erfaring med BVP – Prestasjonsinnkjøp

Praktisk informasjon:

 • Arrangementet gjennomføres som et webinar hvor deltakere mottar teams-lenke på e-post etter at påmeldingsfristen går ut kl. 12.00 den 12.05.2021.
 • Det planlegges å streame arrangementet slik at opptaket blir tilgjengelig for deltakerne i etterkant.
 • Deler av arrangementet vil foregå på engelsk.
 • Arrangementet har en begrensing på 250 deltakere, slik at deltakere som allerede vurderer eller bruker BVP vil bli prioritert

Program innhold:

Del to vil rette seg mot de med BVP-erfaring.

(forbehold om endringer)

 • Innledning
 • Hva skiller de ulike metodene BVP, samspill, IPD, TVD (target value design) og andre alliansekontrakter fra hverandre?
 • Forskning fra NTNU: foreløpige funn og råd til nye BVP-prosjekter
 • BVP-kontrakten – hva er annerledes?
 • Derfor er ukentlig risikorapportering lurt
 • Slik nådde vi prosjektmålsetningene og prestasjonspåstandene
 • Evaluering av BVP-tilbud
 • Erfaring fra innføring av BV i et entreprenørfirma

Pris:

Arrangementet er gratis

Programkomitè:

 • Torild Engh -EBA
 • Ari Soilammi-RIF
 • Bjørn Andersen -NTNU
 • Tone Gulliksen -MEF
 • Anette Søby Bakker -Arkitektbedriftene
 • Hans Olaf Delviken – DFØ
 • Cecilie Blytt -DFØ

Kontaktpersoner:

Har du praktiske spørsmål om webinaret, ta kontakt med DFØs kurssenter, e-post: kurs@dfo.no

Har du spørsmål om det faglige innholdet, ta kontakt med: Cecilie Blytt, e-post: cecilie.blytt@dfo.no)

Location

, , ,

Map Unavailable