Rijkswaterstaat Wins Dutch Sourcing Awards

Rotterdam, April 5, 2012

Rijkswaterstaat is de grote winnaar van de Dutch Sourcing Awards (DSA) 2012. Dutch Sourcing Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een Nederlands inkoopteam dat een toppresentatie heeft neergezet. Naast de hoofdprijs ging Rijkwaterstaat ook naar huis met een award in de categorie Operational Excellence. Koninklijke Auping won in de categorie Step Change. De jubileumprijs die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, ging naar Essent.

Rijkswaterstaat won de awards vanwege haar innovatieve marktbenadering. Hierdoor behaalden zij hun doelstelling: in twee jaar tijd 30 ‘schoppen in de grond’ en de realisatie van 10 ‘lintjes’. “Het inkoopteam van Rijkswaterstaat heeft deze knappe prestatie geleverd met toepassing van Best Value Procurement. Hierbij worden aanbieders vooral geselecteerd op kwaliteit en in mindere mate op prijs. Daarnaast wist Rijkswaterstaat de aanbestedingstijd drastisch te verkorten”, aldus Bart Vos, juryvoorzitter en hoogleraar Inkoopmanagement aan de Universiteit van Tilburg. De jury was zeer onder de indruk van de geleverde prestatie welke onder grote politieke en maatschappelijke druk plaatsvond.

English Translation - Rijkswaterstaat is the big winner of the Dutch Sourcing Awards (DSA) 2012. The Dutch Sourcing Awards are presented annually to the Dutch purchasing team that has demonstrated top performance. In addition to receiving the grand prize, Rijkwaterstaat also went home with an award in the category of Operational Excellence.

Rijkswaterstaat won the awards for its innovative approach to the market. They achieved their objective in two years; 30 'shovels in the ground' and the achievement of 10 'ribbons'. "The purchasing team of Rijkswaterstaat claimed that this achievement comes with the application of Best Value Procurement. These providers are selected primarily for their quality and to a lesser extent on price. Rijkswaterstaat also managed to reduce the procurement time dramatically," said Bart Vos, jury chairman and professor of Purchasing Management at the University of Tilburg. The jury was very impressed with the performance, which took place under great political and social pressure.

Source: Deloitte.com
Back to top