Certification Requirements

Best Value A-certificering

Het A-Certificaat is het bewijs (documented performance information) dat je (volgens de door Dean Kashiwagi benoemde Board) als individu in staat bent een traject volgens de Best Value aanpak zelfstandig van A tot Z te volbrengen.

Om het certificaat A te behalen zijn er de volgende vereisten, naast het behaalde IMT en PIPS examen:

Een rapportage met daarin

1. een beschrijving van het aanbestedingsproces, incl onderliggende documenten (inkoopplan, inschrijvingsleidraad etc) of van het trainingstraject van de markt (beschrijving van het inschrijvingsproces, incl onderliggende documenten (trainingsplan, inschrijvingsdocumenten)

2. een beschrijving van de resultaten in de uitvoering incl onderliggende documenten (WRR, rapportages); performance indicatoren mbt de originele doelstelling

3. een reflectie op het aanbestedingsproces / inschrijvingsproces (toepassing Best Value aanpak vanuit inkoop- of verkoopkant bezien)

4. een reflectie op de resultaten in de uitvoering en de relatie met de Best Value aanpak

5. een publiceerbaar artikel met daarin een samenvatting van bovenstaande (bijvoorbeeld een casebeschrijving, zoals die in het boek Prestatieinkoop staan)

6. een presentatie aan de Best Value Certification Board met daarin dominante resultaten en bevindingen

Onderwerp van bovenstaande is tenminste één recent afgerond Best Value project/proces, maar meerdere projecten mogen uiteraard ook.

We realiseren ons dat het free format voor A-certificering mogelijk wat onduidelijkheden met zich meebrengt. Mede daarom is er een on-line platform 'Best Value in the Netherlands' ingericht door PBSRG, waar je van elkaar kunt leren en waarbij Board members je kunnen helpen als coach bij het proces (de verantwoordelijkheid voor de voortgang en de inhoud ligt uiteraard bij jezelf).

Je kunt je voor het forum 'Best Value in the Netherlands' registreren via deze link:
http://pbsrg.com/forum/ucp.php?mode=register

Aanmelden Best Value A-certificering

http://pbsrg.com/best-value-model/netherlands/schedule/

 

 

 
Back to top